Bij familiebedrijf Van Happen Containers zit duurzaam ondernemen in het DNA. Om boeren en tuinders te ondersteunen en bij te dragen aan de reductie van CO2-emissies heeft het als een van de eerste Nederlandse bedrijven geïnvesteerd in koolstofcertificaten van Carbon Farmers, een collectief dat met onder andere olifantsgras koolstof vastlegt in gewas en bodem.

Afvalverwerker Van Happen Containers levert al decennialang diensten aan de agrarische sector. LTO-leden krijgen via LTO Ledenvoordeel korting als zij hun afval laten inzamelen, beheren en verwerken door Van Happen. Het bedrijf kent de praktijk op boerderijen en tuinbouwbedrijven en is met zijn tijd meegegaan. Het kan met zijn unieke sorteerinstallatie gemengd afval scheiden in herbruikbare deelstromen, maar levert ook de juiste containers om afzonderlijke reststromen apart in te zamelen. Agrarisch ondernemers kunnen ook bij Van Happen Containers terecht voor advies over duurzaam ondernemen in combinatie met kostprijsreductie. Het 86 jaar oude familiebedrijf is ontstaan in Geldrop, maar heeft inmiddels vestigingen in Eindhoven, Moerdijk en Panningen. De broers Mark en Arno van Happen, die tegenwoordig als derde generatie de scepter zwaaien, richten zich bij voorkeur op de langere termijn. Dat betekent dat ze veel investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als erkenning voor de aantoonbare resultaten die dat heeft opgeleverd, is aan Van Happen Containers niveau 4 op de MVO-prestatieladder toegekend, de op een na hoogste trede.

Koolstofcertificaten

Een nieuwe stap op het gebied van duurzaamheid zijn de carbon credits of koolstofcertificaten die Van Happen Containers vorig jaar november heeft aangekocht voor de teelt van miscanthus giganteus, ook wel olifantsgras genoemd. Daarmee zet het bedrijf een nieuwe stap richting klimaatneutraal werken én ondersteunen ze boeren bij het duurzaam vastleggen van CO2, het verbeteren van de bodem en het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel.

‘Door onze contacten met de LTO-organisatie kwamen we in aanraking met NLgroen, dat als onderdeel van LTO Bedrijven Carbon Farmers heeft opgericht’, zegt Mark van Happen. ‘We vonden het een sympathiek initiatief, waar we ons graag bij aan wilden sluiten.’

Carbon Farmers wilde onderzoeken of olifantsgras voor boeren een aantrekkelijke teelt is met, naast de opbrengst uit de oogst, de verkoop van carbon credits voor de in gewas en bodem vastgelegde CO2. Dat heeft een positief resultaat opgeleverd, onder andere doordat Van Happen Containers zich als een van de eerste bedrijven voor vijf jaar heeft vastgelegd voor de aankoop van carbon credits.

‘Daarmee ondersteunen we de verduurzaming van de agrarische sector’, zegt Norbert Lax, manager marketing en communicatie bij Van Happen Containers. ‘En hoewel we veel doen aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot, lukt het niet op korte termijn om dat volledig te doen. Met de carbon credits kunnen we onze emissies compenseren.’

Elektrische vrachtwagen

Lax legt uit dat het afvalverwerkingsbedrijf groene stroom gebruikt, zonnepanelen op de sorteerhal gaat aanvragen en verticale zonnepanelen op het hoofdkantoor heeft geïnstalleerd. Hun Green-Driver-programma probeert het rijgedrag van de chauffeurs van de 200 vrachtwagens te beïnvloeden. Dat heeft geleid tot een lagere CO2-emissie dankzij de registratie van brandstofverbruik en uitstoot en tips voor zuinig rijden.

Innovatieve software die zorgt voor een optimale routeplanning heeft de uitstoot nog meer teruggebracht. Om deze verder te reduceren is kortgeleden de eerste elektrische vrachtwagen geleverd. ‘Die is niet alleen twee tot drie keer zo duur als een exemplaar dat op diesel rijdt, maar brengt ook logistieke uitdagingen met zich mee, omdat de accu vaak moet opladen vanwege de zware containers die wij vervoeren,’ zegt Lax.

Mark van Happen voegt daaraan toe dat de infrastructuur van onder andere laadpalen in Nederland nog niet is uitgerust voor vervoer van zware ladingen, maar dat het goed is om in de praktijk te testen welke obstakels het gebruik van een elektrische vrachtwagen oproept.

‘Die pragmatische aanpak past bij ons groene hart en onze zoektocht naar duurzame bronnen. En wij hebben ervaren dat innovatie uiteindelijk leidt tot groei.’ Hij vertelt dat het familiebedrijf niet alleen aandacht heeft voor het reduceren van de uitstoot van CO2, maar ook van fijnstof en stikstof. Sinds zes jaar plant het jaarlijks 1 hectare bos in Nederland aan. In samenwerking met Trees for All ontstaat zo het Van Happen Bos.

Duurzaam ondernemen

Het sluit aan bij de positieve houding waarmee Van Happen Containers in de maatschappij staat. Samen met haar medewerkers, klanten, leveranciers en samenwerkingspartners zet het bedrijf in op ‘Samen Duurzaam Ondernemen’. Het steekt er veel tijd, energie en moeite in om dat vorm te geven, maar is er wars van om daarmee te koop te lopen.

Het bedrijf leidt bijvoorbeeld ook jonge mensen op tot vrachtwagenchauffeur en draagt bij aan verschillende lokale goede doelen, zoals een busje om senioren in te vervoeren. ‘Zelf doen past bij ons’, zegt Van Happen. ‘En onze klanten zitten in Nederland, dus willen wij ook in Nederland ons steentje bijdragen aan de energie- en klimaattransitie.’

De aankoop van Nederlandse koolstofcertificaten past ook bij het versterken van de band met de directe omgeving en de visie van het bedrijf. ‘Het zou best kunnen dat buitenlandse carbon credits goedkoper zijn, maar die komen nogal eens negatief in het nieuws vanwege greenwashing’, zegt Lax. ‘Bij Carbon Farmers weten we zeker dat we bijdragen aan het vastleggen van CO2 en dat we Nederlandse boeren ermee ondersteunen.’ Samenwerken is in zijn ogen dé manier om het verschil te maken en de carbon credits van Carbon Farmers zijn daar een mooi voorbeeld van.