Carbon Credits

CO₂-neutraal van eigen bodem

Compenseer jouw onvermijdbare CO2-uitstoot met carbon credits van Carbon Farmers. Voor een positieve impact op klimaat, natuur en landbouw in Nederland.

Koop creditsVeelgestelde vragen

De missie van Carbon Farmers

Carbon Farmers wil agrarische ondernemers in Nederland toekomstperspectief geven en tegelijkertijd ons steentje bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Dat kunnen we echter niet alleen. Daarom verhandelen we carbon credits voor de koolstofopslag die we verwezenlijken met onze projecten. Deze credits kunt u kopen om uw eigen onvermijdbare uitstoot (voor een stuk) te compenseren. Uw steun stelt ons in staat om in Nederland positieve klimaat- en milieu-impact te realiseren en de noodzakelijke stappen te zetten richting een circulaire landbouw.

Onze projecten

Olifantsgras

Dit “supergewas” verrijkt bodems en biodiversiteit, én wordt gebruikt in alles van papiervervangers tot bio-asfalt.

14 boeren hebben in 2022 geïnvesteerd in de aanplant van dit gewas en verkopen nu hun eerste carbon credits.

 

Melkveehouderij

Door een combinatie van kruidenrijk grasland, jaarrond weiden en gecontroleerd grazen kunnen melkveehouders grote hoeveelheden koolstof in hun bodem opslaan.

Wij ontwikkelen een pilot, gepland in voorjaar 2023, waarbij carbon credits beschikbaar gesteld zullen worden.

binnenkort meer informatie

In samenwerking met