Over NLgroen

NLgroen bemiddelt tussen opwekkers en afnemers van duurzame producten.
Nick Waltmans, directeur NLgroen: ‘Steeds meer ondernemers willen verduurzamen. Gelukkig zijn er ook steeds meer ondernemers die duurzame energie produceren. 70 procent van de door ons verhandelde groencertificaten wordt geleverd door Nederlandse boeren en tuinders, die investeren in zonnepanelen, windturbines en mestvergisters. Daarvoor ontvangen ze Garanties van Oorsprong (GvO’s). Voor het opslaan van koolstof in bodem of planten krijgen koolstofboeren carbon credits. Wij brengen bedrijven die willen verduurzamen graag in contact met de producenten van duurzame oplossingen.’

De platformen NLgroen, MEGAwind, Energie van Boeren en Carbon Farmers bemiddelen tussen opwekkers en afnemers van certificaten als GvO’s, CvO’s en carbon credits. We realiseren een optimale vergoeding voor de opwekkers van duurzame energie en ondersteunen eindafnemers bij het verduurzamen van hun energieverbruik. NLgroen wil een positieve impact maken op klimaat, natuur en landbouw, waarbij de focus ligt op Nederlandse producten die op lokaal niveau ingezet kunnen worden.. NLgroen is sinds 2021 een gezamenlijke activiteit van LTO Bedrijven en Waltmans B.V.

Doe ook mee

Duurzaam produceren

Nick Waltmans, directeur NLgroen: ‘Steeds meer ondernemers willen verduurzamen. Gelukkig zijn er ook steeds meer ondernemers die duurzame energie produceren. 70 procent van de door ons verhandelde groencertificaten wordt geleverd door Nederlandse boeren en tuinders, die investeren in zonnepanelen, windturbines en mestvergisters. Daarvoor ontvangen ze Garanties van Oorsprong (GvO’s). Voor het opslaan van koolstof in bodem of planten krijgen koolstofboeren carbon credits. Wij brengen bedrijven die willen verduurzamen graag in contact met de producenten van duurzame oplossingen.’

Samen voor een groene toekomst

Wij helpen u graag

Wilt u uw GvO’s aanbieden of meedoen met Carbon Farmers? Wij helpen u graag op weg. 

Ook bedrijven die willen verduurzamen helpen wij graag verder. We bekijken samen de behoefte en de mogelijkheden van uw bedrijf. NLgroen heeft een uitgebreid aanbod, waarbij verschillende types certificaten en/of credits gecombineerd kunnen worden.

Het team van NLgroen staat voor u klaar!
Lars, Marcel, Erika, Arnout en Nick

begin vandaag

NLgroen is partner van Zero CO2

Zero CO2 is een platform, dat bedrijven ondersteunt met duurzaamheids-vraagstukken. Vraagstukken met betrekking tot het verminderen van energieverbruik, een gunstigste (groen)financiering voor investeringsplannen, het bevorderen van duurzame mobiliteit of ESG-verslaglegging (Environmental), maatschappij (Social) en bestuur (Governance). U wilt helderheid bieden over alle niet financiële informatie van uw bedrijf. Transparant zijn over hoe u verantwoord en duurzaam onderneemt.

Diverse expert-partners hebben zich aangesloten bij het platform Zero CO2. Ieder specialist in hun eigen vakgebied. Wanneer een ondernemer een vraagstuk heeft met betrekking tot duurzaam ondernemen, zorgt Zero CO2, dat de juiste expertise aan tafel komt zitten bij de ondernemer. Als ondernemer behoudt u de regie over de diensten, die u afneemt om het vraagstuk te beantwoorden.

Ook voor uw bedrijf kan Zero CO2 de CO2-restuitstoot inzichtelijk maken, met een monitoringstool die uitstoot en het verbruik meet. Meer weten over uw footprint? Kijk op ZeroCO2.nl

Actueel

Laatste nieuws van NLgroen