NLgroen wil een positieve impact maken op het klimaat, de natuur en de landbouw. Ondertussen ligt de focus niet alleen meer op Nederlandse producten die lokaal worden ingezet. Afgelopen maand hebben Farmpower en NLgroen de handen ineen geslagen om hun slagkracht te vergroten. Samen met deze Vlaamse vereniging voor landbouwers gaat NLgroen haar expertise inzetten om de verhandeling van duurzame energieproducten ook in België uit te breiden.

Dit betekent dat ook Belgische agrariërs kunnen steunen op de dienstverlening van NLgroen wanneer ze willen verdienen aan duurzame energie of alternatieve landbouwgewassen.

Farmpower over de expansie: ‘NLgroen, onder leiding van Nick Waltmans, heeft zich bewezen als een waardevolle partner voor Nederlandse boeren en tuinders. NLgroen bemiddelt niet alleen in Garanties van Oorsprong (GvO’s) en Certificaten van Oorsprong (CvO’s), maar biedt ook ondersteuning in carbon credits voor degenen die investeren in alternatieve landbouwgewassen zoals olifantengras, bamboe of blijvend grasland. Dit levert zowel een extra inkomstenbron op als ondersteuning voor de lokale duurzame energiemarkt.’

Afgelopen 5 jaar hield NLgroen zich mondjesmaat bezig met de handel in certificaten in België. Het laatste jaar is dit geïntensiveerd, met nu de samenwerking met Farmpower als bekroning. De eerste contracten met Vlaamse boeren zijn getekend en de leden van Farmpower zijn afgelopen maand aangeschreven.

Het is een mooi staaltje van het bundelen van krachten en zoals Farmpower het ook zegt: ‘Boerengemeenschap Verenigd in Kracht’ geldt dit nu ook internationaal.
www.farmpower.be