1. Home
  2. /
  3. Producenten
  4. /
  5. Carbon Farmers

Ik wil koolstofboer worden

Is carbon farming iets voor u?

Carbon farming is het langdurig vastleggen van koolstof in landbouwbodems, landschapselementen (bijv. bomen en heggen) of bio-based bouwmaterialen. Carbon farming heeft een waaier aan voordelen: zo wordt er CO₂ afgevangen uit de atmosfeer, gaat de soortenrijkdom erop vooruit en verbetert de bodemvruchtbaarheid en de waterhuishouding van het land. Dat is goed voor de natuur, boer én maatschappij. Bent u agrarisch ondernemer? Doe dan mee met een van de projecten van Carbon Farmers.

Wie zijn Carbon Farmers?

Carbon Farmers is een collectief van agrarische ondernemers die het voortouw nemen in het verduurzamen van de Nederlandse landbouwsector. Dat doen we door in te zetten op bodemverbetering en hier eerlijke verdienmodellen aan te koppelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland de doelstellingen van het Klimaatakkoord alleen kan behalen als we – naast het drastisch verminderen van de maatschappelijke broeikasgasuitstoot – ook actief CO₂ uit de lucht halen. Onze boeren en tuinders hebben hiervoor de sleutel in handen.

Projecten van CarbonFarmers

Blijvend grasland

Veehouders en andere ondernemers met grasland slaan door het gras niet te bewerken koolstof langdurig op in de bodem. Zo verbetert de bodem en komt er minder CO₂ in de lucht. In samenwerking met GreenDutch.

Bamboe

Verschilleden landbouwgrondeigenaren reduceren CO₂ door de beplanting van snelgroeiende Europese bamboe. Bamboologic verzorgt het plantgoed en de gegarandeerde afname van de bamboeoogst.

Olifantsgras

Samen verschillende partners stimuleren wij de teelt van miscanthus (olifantsgras). Dit is een snelgroeiend meerjarig gewas met betrouwbaar rendement en heel veel koolstofopslag in gewas en bodem.

Verduurzamen met koolstofcertificaten

Wat doet NLgroen?

NLgroen verhandeld koolstofcertificaten ofwel carbon credits, Om agrariërs te helpen aan de slag te gaan met carbon farming. Elke ton vastgelegde CO₂ wordt omgezet in een ‘krediet’, dat vervolgens door NLgroen wordt verkocht aan bedrijven die al fors werken aan uitstootvermindering en hun laatste stukje uitstoot willen compenseren om klimaatneutraliteit te bereiken. De opbrengsten maken het mede mogelijk voor ‘koolstofboeren’ om te investeren in een klimaatpositief, toekomstbestendig landbouwbedrijf.

begin vandaag nog

Hoe werkt het?

Carbon Farmers heeft een uitgebreid netwerk van leveranciers en initiatiefnemers op het gebied van carbon farming. Zij helpen u met de keuze, welke vorm van carbon farming past het best bij uw bedrijf. Vervolgens brengen ze u graag in contact met partijen die u begeleiden bij de teelt en uw producten afnemen en de verkoop van de koolstofcertificaten voor u regelen.

Wilt u meer weten? Bekijk de infographic of neem vrijblijvend contact met Carbon Farmers op.

Doet u mee?

Wij helpen u graag verder

Doet u zelf al aan carbon farming of heeft u interesse om hiermee aan de slag te gaan? Dan verwijzen we u graag door naar de website van onze partner Carbon Farmers, die agrarische ondernemers helpt hun bedrijf te verduurzamen door middel van carbon credits voor koolstofvastlegging.