Ik ben producent

Nood- en regelvermogen

Wekt u stroom op met zonne- of windenergie, met een WKK of op een andere manier? Dan kunt u hiermee wat extra’s verdienen en gelijktijdig meewerken aan een betere balans van het Nederlandse elektriciteitsnet.

Onze energie in balans

Iedereen heeft belang bij een stabiel en betrouwbaar stroomnetwerk. Om onze energiebronnen zo goed mogelijk te benutten en de energiekosten zo laag mogelijk te houden moet de energiebeurs in balans blijven. 

De energiemarkt is een complexe, dynamische markt waarin de vraag naar energie en het aanbod ervan goed moet worden geregeld. Doordat er steeds meer duurzame energie wordt opgewekt is het in balans houden steeds lastiger en ontstaan er grotere pieken en dalen in het aanbod. We krijgen dus vaker te maken met onbalans.

Omdat netbeheerders hier snel op in willen spelen bieden zij bedrijven een vergoeding aan om te stoppen met leveren in geval van overcapaciteit. Met een pool van opwekkers die meedoen aan het nood- en regelvermogen programma kan er snel gereageerd worden op schommelingen. NLgroen en Enova hebben hierover afspraken gemaakt met netbeheerder TenneT.

Rekenvoorbeeld

Wat levert het op?

Tomatenteler Paul is aangesloten op een aardwarmtebron en gebruikt zijn WKK alleen in geval van nood. Als hij in september continu 1 megawatt WKK-vermogen beschikbaar had gehouden, dan had hij zo’n 30 x 24 x € 3 = € 2.160 kunnen verdienen met noodvermogen*.
Maar als Paul, in diezelfde maand, de WKK slechts 60 uur had laten draaien op de meeste extreme onbalanspieken (gemiddeld € 316/MWh), dan had hij € 19.000/MW kunnen verdienen.

*Let wel: dit is het maximale bedrag als het aangeboden noodvermogen iedere dag opnieuw door TenneT zou worden gehonoreerd. Dat is lang niet altijd het geval.

Uitleg

Hoe werkt het?

Om de energiebalans te reguleren bieden NLgroen en Enova dit nood- en regelvermogen programma aan in samenwerking met landelijk netbeheerder TenneT. Bij onbalans kunnen netbeheerders een beroep doen op het regelvermogen. U krijgt dan een vergoeding afhankelijk van de vraag om op of af te schalen. De prijzen kunnen per kwartier wisselen.

Duurt de onbalans langer dan kan het noodvermogen voor een langere periode ingezet worden door de netbeheerder. Noodvermogen wordt vooraf gecontracteerd. U krijgt een vast tarief voor deelname en u krijgt een paar keer per jaar een 24 uurs aanbod waar u op in kunt schrijven. Kortom u krijgt dus geld om uw teruglevering uit te zetten.

Kennisbank nood- en regelvermogen

Installatie nood- en
regelvermogen

Vergoedingen nood- en regelvermogen

Energieleverancier nood- en regelvermogen

De omvormers worden vanaf afstand afgeschakeld op basis van vooraf overeengekomen instellingen en zal niet zonder voorafgaande goedkeuring worden ingezet voor andere doeleinden dan overeengekomen.

De ervaring in de praktijk leert dat een uitschakeling meestal tussen een kwartier en een half uur duurt.

In het kort volgen de onderstaande stappen elkaar op voor de installatie:

  1. Producent meldt zich aan.
  2. Er wordt een contract met volmacht toegezonden.
  3. Na ondertekening wordt het contract tegengetekend.
  4. De omvormer(s) worden gekoppeld voor de schakeling.
  5. Er worden tests doorlopen.
  6. De Installatie wordt aangemeld bij TenneT.
  7. De installatie is beschikbaar voor het schakelen op noodvermogen.
  8. Jaarlijks na afloop van het kalenderjaar wordt er uitbetaald. (Bij grote bedragen kan er eerdere uitbetaling plaatsvinden).

Uw installatie dient minimaal 150 kWp vermogen op te wekken (dit is altijd grootzakelijk).

Ja, het afschakelen van de levering op het net heeft geen effect op de stroom die vóór de meter wordt gebruikt.

Ja u krijgt een sms op uw mobiele telefoon als een park wordt uitgeschakeld voor noodvermogen. En ook als deze weer wordt aangeschakeld.

SMA, Solar Edge, Huawei, Sungrow zijn sowieso geschikt. Maar heeft u een andere omvormer dan kunnen we kijken of die geschikt is.

Enova is Congestion service provider (CSP) en kan de klant toegang tot de congestiediensten bieden.

Dat is geen probleem u kunt deelnemen aan Subsidie Duurzame Energie. Check de voorwaarden bij RVO.

Via NLgroen kunt u op meerdere vlakken schakelen, via de netbeheerder alleen voor congestieregelingen en dat is daarom niet optimaal.

Het gemiddelde ligt tussen de 1.000 en 3.000 euro per jaar per MW opgesteld vermogen. Uiteraard is dit afhankelijk van het wel/niet worden afgeroepen. Daarnaast wordt bij een afroep de gederfde productie vergoed tegen het hoogste van de EPEX of onbalans prijs van dat moment verhoogd met € 0,20. Wat in de praktijk vaak neerkomt op een vergoeding tussen de 20 en 40 cent per gederfde kWh.

Bij een dynamisch contract hebt u extra voordeel dat de productie uitgezet kan worden indien het geld kost om te produceren. Voor nood- en regelvermogen niet per se een voor of nadeel.

Bij een vast tarief is het niet nodig om uit te schakelen bij negatieve prijzen. Wel inzetbaar voor noodvermogen, niet inzetbaar voor regelvermogen.

Nee, noodvermogen is een wettelijke bepaling die buiten de energieleverancier om kan/mag omdat deze wordt gecompenseerd voor eventuele verliezen.

Doe mee

Wekt u zelf stroom op en levert u terug aan het net?

Als eigenaar van zonnepanelen, windturbine of een andere vorm van opwekking kunt u meedoen met een nood- en regelvermogen programma van NLgroen. U ontvangt een vergoeding voor het op- en afschakelen van uw energielevering op bepaalde momenten. Dat is vaak gunstig, want als er veel aanbod is krijg je ook weinig voor de teruggeleverde energie. Zo kunt u uw inkomen verhogen en tegelijkertijd meehelpen om de energiebalans in evenwicht te houden. 

In samenwerking met aanbieder van energiemanagementsystemen Enova biedt handelsplatform NLgroen de regeling nood- en regelvermogen aan. U hoeft er bijna niets voor te doen. U hebt geen nieuwe installatie nodig en u hoeft niet te wisselen van leverancier. Wij regelen alles voor u. Doet u mee?