Het gemiddelde ligt tussen de 1.000 en 3.000 euro per jaar per MW opgesteld vermogen. Uiteraard is dit afhankelijk van het wel/niet worden afgeroepen. Daarnaast wordt bij een afroep de gederfde productie vergoed tegen het hoogste van de EPEX of onbalans prijs van dat moment verhoogd met € 0,20. Wat in de praktijk vaak neerkomt op een vergoeding tussen de 20 en 40 cent per gederfde kWh.