In het kort volgen de onderstaande stappen elkaar op voor de installatie:

  1. Producent meldt zich aan.
  2. Er wordt een contract met volmacht toegezonden.
  3. Na ondertekening wordt het contract tegengetekend.
  4. De omvormer(s) worden gekoppeld voor de schakeling.
  5. Er worden tests doorlopen.
  6. De Installatie wordt aangemeld bij TenneT.
  7. De installatie is beschikbaar voor het schakelen op noodvermogen.
  8. Jaarlijks na afloop van het kalenderjaar wordt er uitbetaald. (Bij grote bedragen kan er eerdere uitbetaling plaatsvinden).