CertiQ BV is gewijzigd in VertiCer B.V. Om vanaf 1 september 2023 in te kunnen loggen bij VertiCer, dient u bij uw e-Herkenningsverstrekker de dienst ‘Inloggen MyVertiCer’ van ‘VertiCer B.V.’ te selecteren. U blijft gebruik maken van eHerkenning op hetzelfde niveau. De beheerder van uw eHerkenningsaccount binnen uw organisatie kan u vanaf 1 september verder helpen met deze machtiging.

Platform niet bereikbaar tussen 5 en 9 oktober 2023
Het VertiCer platform voor elektriciteit en hernieuwbare thermische energie is niet beschikbaar van donderdag 5 oktober 7.00 uur CET tot en met maandag 9 oktober 2023 7.00 uur CET. Indien u al via ons platform handelstransacties ingepland heeft voor uitvoering op 5 tot en met 9 oktober, dan zullen deze transacties niet uitgevoerd worden. Dit in verband met vernieuwingen aan het IT-systeem.

Inloggen: My VertiCer