Een van de oplossingen van het klimaatprobleem ligt in onze eigen bodem. Door bodemversterkende landbouwpraktijken kan CO2 uit de lucht langdurig worden vastgelegd in de grond als vaste organische stof.

Gewassen als olifantsgras kunnen bovendien worden gebruikt in bio-based bouwtoepassingen. Hiermee wordt ook koolstof opgeslagen in de gebouwde omgeving (huizen, kantoren, wegen, …) én vermindert de CO2-uitstoot in het bouwproces.

Onze boeren willen hiermee aan de slag gaan, maar kunnen daarbij alle steun gebruiken.

Wilt u helpen? Dan kunt u bijdragen door carbon credits af te nemen: U vergoedt boeren uit uw omgeving per ton CO2 die zij in hun bodem of in bio-based bouwgewassen (helpen) opslaan en ontvangt daarvoor in ruil een certificaat.