Gemiste kansen en onwetendheid binnen de agrarische sector

Wageningen, 13 september – In een recent onderzoek uitgevoerd door NLgroen blijkt dat een aanzienlijk deel van de agrarische ondernemers niet volledig op de hoogte is van de financiële kansen die gepaard gaan met duurzame energieproductie.

Slechts 16% van de respondenten gaf aan te weten wat een Garantie van Oorsprong (GvO) is, terwijl maar 11% bekend was met de term “groencertificaat,” een synoniem voor GvO. Opmerkelijk genoeg wekt 76% van de ondervraagden groene stroom op, wat aantoont dat er nog aanzienlijke onbekendheid heerst over de mogelijkheid om zelf opgewekte groene energie te verhandelen.

Dit gebrek aan bewustzijn binnen de agrarische sector is niet nieuw. In een eerder onderzoek uit 2019, eveneens uitgevoerd door NLgroen, bleek dat 59% van de respondenten niet wist wat een GvO was, en maar liefst 88% niet op de hoogte was van de mogelijkheid om geld te verdienen met de verkoop van GvO’s. Het benadrukt de noodzaak van bewustwording en educatie binnen de sector.

Het onderzoek onthult tevens een gebrek aan begrip over de waarde van een GvO, schattingen variëren tussen  2 en 85 euro. Aangezien dit niet overeenkomt met de werkelijkheid, wijst het erop dat velen binnen de sector geen duidelijk beeld hebben van het verdienmodel dat schuilgaat achter duurzame energieproductie.

Hoe werkt het?
Het systeem van GvO’s is bedoeld om de groei van duurzame energie te stimuleren. Het zijn digitale certificaten die bewijzen dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie of biomassa. Elke keer dat een ondernemer 1 megawattuur (MWh) duurzame energie produceert en in het elektriciteitsnetwerk injecteert, wordt er één GvO gegenereerd. Deze certificaten worden vervolgens verhandeld op de markt. Dit zou investeringen in hernieuwbare energiebronnen aan moeten moedigen, aangezien het financiële voordelen biedt voor producenten van groene stroom.

De gevolgen
Nick Waltmans van NLgroen over de gevolgen van het gebrek aan kennis: “Dit kan gevolgen hebben voor de groei van duurzame energie in Nederland. Agrarische ondernemers vormen een aanzienlijk potentieel voor het opwekken van groene energie, maar hun onbenutte capaciteit betekent dat de groei van duurzame energie wordt geremd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook voor de kansen voor agrarische ondernemers om financieel te profiteren van de energietransitie.”

Om deze uitdagingen aan te pakken, is het van vitaal belang dat er meer voorlichting en educatieve programma’s worden ontwikkeld om agrarische ondernemers te informeren over de mogelijkheden van GvO’s en hen te helpen hun groene energieproductie te maximaliseren. Alleen zo kunnen we de groei van duurzame energie in Nederland versnellen.

 

Bent u producent van groene stroom? Kijk dan hier voor meer informatie.