1. Home
  2. /
  3. Verduurzamen
  4. /
  5. Koolstofcertificaten

Ik wil mijn bedrijf verduurzamen

Koolstofcertificaten interessant voor u?

Carbon farming is het langdurig vastleggen van koolstof in landbouwbodems, landschapselementen (bijv. bomen en heggen) of bio-based bouwmaterialen. Carbon farming heeft een waaier aan voordelen: zo wordt er CO₂ afgevangen uit de atmosfeer, gaat de soortenrijkdom erop vooruit en verbetert de bodemvruchtbaarheid en de waterhuishouding van het land. Dat is goed voor de natuur, boer én maatschappij. U kunt meehelpen door koolstofcertificaten ofwel carbon credits te kopen.

Maak uw bedrijf klimaatpositief

De weg naar klimaatpositief ondernemen bestaat voor de meeste organisaties uit een twee stappen:

1. Eerst is het noodzakelijk om de eigen uitstoot van broeikasgassen zo veel mogelijk te reduceren.
Zonder radicale uitstootreductie kunnen de klimaatdoelstellingen van Parijs namelijk niet worden gehaald.

2. Vervolgens is het nodig om de resterende, moeilijk te vermijden uitstoot op een zinvolle manier te compenseren.
Dat kan door te investeren in projecten die CO₂-uitstoot reduceren of, nog beter, CO₂ langdurig uit de lucht halen.

Het aanbod van NLgroen is gericht op de stap van compensatie. Samen met onze landelijke en internationale partners hebben wij een divers aanbod aan goed onderbouwde koolstofcertificaten of ‘carbon credits’. Een aankoop hiervan laat u toe om de laatste stap naar klimaatpositief ondernemen te zetten.

Bekijk onderstaande video over hoe proces in zijn werk gaat:

Voorbeelden carbon farming

Het vastleggen van CO₂ kan op verschillende manieren. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van carbon farming.

Voedselproductie
Blijvend grasland (aldanniet kruidenrijk)

Veehouders en andere ondernemers met grasland kunnen ervoor kiezen om hun grasland te laten staan, vandaar ‘Blijvend grasland’. Zo wordt een betere bodem gecreëerd en wordt koolstof langdurig opgeslagen. Kruidenrijk grasland bevordert ook nog eens de biodiversiteit.

Agroforestry / Voedselbossen

Bij Agroforestry en voedselbossen worden eetbare planten, struiken en bomen verbouwd. Dit systeem is specifiek gericht op duurzame voedselproductie, waarbij een natuurlijk bos met afwisselende soorten het uitgangspunt is. Hierdoor wordt een dynamische en ecologisch verantwoorde omgeving gecreëerd.

Bio-based bouwen
Bamboe

Bamboe is een gewas met unieke capaciteiten om CO₂ uit de atmosfeer te halen en op te slaan in bodem en plant. Ook kan de plant andere stoffen, zoals metalen en nitraten, uit de bodem opnemen. Bamboe heeft erg veel mogelijke toepassingen. Het is de snelst hernieuwbare grondstof en een biobased duurzaam alternatief voor PVC, staal, hardhout, katoen en composietmaterialen.

Miscanthus

Miscanthus giganteus (olifantsgras) is een snelgroeiend meerjarig gewas met betrouwbaar rendement en heel veel koolstofopslag in gewas en bodem. Miscanthus heeft nauwelijks onkruidbestrijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig en kan gebruikt worden in o.a. papier, bioplastics en bouwmaterialen, zoals in ‘grasfalt’.

Zonnekroon en hennep

Vezelgewassen zoals zonnekroon en hennep kunnen goed tegen droogte en passen op droge zandgronden. Bovendien is er vaak sprake van een korte productieketen; na de oogst wordt het product gedroogd en gehakseld afgeleverd in de regio, waar die wordt gezeefd en ontstoft. Daarna kunnen de losse vezels worden verwerkt voor inblaasisolatie in daken en prefab bouwelementen.

Paulowniabomen

De teelt is nog relatief onbekend in Nederland. Paulownia is één van de snelst groeiende bomen ter wereld, die binnen 8-10 jaar al geoogst kan worden, indrukwekkende volumes hout produceert en zonder herplanten meermaals geoogst kan worden.

Door carbon credits te kopen, heeft u rechtstreeks impact op…

Het klimaat

Met de steun voor carbon farmers compenseert u een stukje van de onvermijdbare uitstoot van uw bedrijf. Op de plek waar die uitstoot plaatsvindt, heel logisch eigenlijk.

Natuurherstel

U draagt bij aan lokaal natuurherstel, schonere lucht en water. Daarnaast is carbon farming enorm gezond voor het bodemleven én de biodiversiteit bovengronds. 

Kringlooplandbouw

U geeft de transitie naar een Nederlandse circulaire landbouw een duwtje in de rug en maakt de voedselproductie weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Verduurzaam onze bodem

Waarom is compensatie noodzakelijk?

Klimaatexperts zijn het erover eens: grootschalige koolstofvastlegging is cruciaal om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken en de meest catastrofale gevolgen van klimaatverandering te vermijden.

We bereiken ‘net zero’ of klimaatneutraliteit als de resterende jaarlijkse uitstoot (die we eerst zo veel mogelijk moeten terugdringen) kleiner wordt dan wat er per jaar aan CO₂ uit de lucht wordt gehaald. De resterende maatschappelijke uitstoot moet dus worden ‘gecompenseerd’ met langdurige koolstofvastlegging.  

Lekker lokaal

Ons aanbod

Wij bieden diverse koolstofcertificaten aan uit binnen- en buitenland. Hierbij leggen wij steeds meer de nadruk op certificaten voor projecten die koolstof vastleggen én op projecten uit eigen land. 

Uw aankoop van deze koolstofcertificaten beloont Nederlandse boeren voor het vastleggen van koolstof in landbouwbodems, bomen, heggen en biobased bouwmaterialen.

Eén van onze projecten is gericht op de teelt in Nederland van miscanthus (olifantsgras). Eenmaal volwassen slaat dit gewas vier keer zo veel CO₂ op als een bos. In de bodem wordt CO₂ langdurig vastgelegd en de vezels kunnen o.a. worden ingezet in biobased bouwmaterialen als isolatiemateriaal of bio-asfalt. 

‘Wij willen ook ons steentje bijdragen’

Van Happen Containers

Onze klanten zitten in Nederland, dus willen wij ook in Nederland ons steentje bijdragen aan de energie- en klimaattransitie. Bij NLgroen weten we zeker dat we bijdragen aan het vastleggen van CO₂ en dat we Nederlandse boeren ermee ondersteunen.”

Mark van Happen

Uw bedrijf klimaatneutraal

Hoe kunnen we u helpen?

Wilt u bijdragen aan een klimaatpositieve toekomst? Bedrijven kunnen hun CO₂ voetafdruk te compenseren door te investeren in carbon credits, wat zorgt voor een rendabele transitie naar de kringlooplandbouw voor de lokale boeren.

Het team van NLgroen helpt u graag verder. We bekijken samen de behoefte en de mogelijkheden van uw bedrijf. NLgroen heeft een uitgebreid aanbod, waarbij verschillende types credits en/of certificaten gecombineerd kunnen worden.