Waarom dit project?

Een van de oplossingen van het klimaatprobleem ligt in onze eigen bodem. Door bodemversterkende landbouwpraktijken kan CO2 uit de lucht langdurig worden vastgelegd in de grond als vaste organische stof. Gewassen als olifantsgras kunnen bovendien worden gebruikt in...