Loek Hulsbergen van PowerQ

NLgroen, onderdeel van LTO Bedrijven en Waltmans, is een belangrijke schakel tussen opwekkers van duurzame energie en eindafnemers die hun energieverbruik willen verduurzamen. Die laatste kunnen bij NLgroen gas en elektriciteit inkopen met Garanties van Oorsprong (GvO’s), die aantonen dat de energie duurzaam is geproduceerd. Boeren en tuinders investeren steeds meer in zonnepanelen, windturbines en mestvergisters en leveren 70 procent van de door NLgroen verhandelde groencertificaten. Om deze bij eindafnemers te krijgen, werkt NLgroen samen met andere partijen, waaronder PowerQ.

PowerQ is in 2004 opgericht door algemeen directeur Loek Hulsbergen, die zich na zijn loopbaan bij een energiebedrijf wilde inzetten op de decentrale levering van duurzame energie. ‘We zagen veel potentieel in WKK’s, die zowel warmte als elektriciteit leveren. Bij tuinders was daar al veel kennis over, maar bij ziekenhuizen en zorginstellingen minder.’ De duurzame energie die PowerQ levert, gaat voor 80 procent naar de zorg, maar in toenemende mate naar onder andere recreatieparken, industrie en retailbedrijven.

Flexibiliteit

Sinds vier jaar werkt PowerQ samen met NLgroen. ‘Nick Waltmans ken ik vanuit het energiebedrijf waar ik vroeger werkte en we hebben altijd contact gehouden’, zegt Hulsbergen. ‘Dat gaf mij het vertrouwen om met hem in zee te gaan.’ Hij legt uit dat hij zijn klanten adviseert over de inkoop van hun energie, waarbij ze kunnen kiezen voor een bepaald percentage groene energie van Nederlandse of Europese oorsprong. PowerQ verkoopt de GvO’s voor deze groene energie door aan zijn klanten, na ze te hebben ingekocht bij NLgroen, bij voorkeur op prijsgunstige momenten. Dat kunnen zowel Nederlandse als Europese GvO’s zijn.

PowerQ doet voor de GvO’s uitsluitend zaken met NLgroen. ‘Ik kijk wel naar de prijzen van andere aanbieders, maar die zijn in het algemeen gelijk of ietsje lager’, zegt Hulsbergen. ‘Het grote voordeel van NLgroen is de flexibiliteit en het maatwerk dat ze kunnen leveren.’ Hij legt uit dat PowerQ bij NLgroen geen grote hoeveelheden hoeft in te kopen, maar exact kan afnemen wat een klant nodig heeft. Hulsbergen is heel tevreden over de samenwerking en de advisering vanuit NLgroen. Zelf heeft hij jaarlijks een ontmoeting met Waltmans, maar hij hoort van zijn medewerkers dat ze heel snel een reactie krijgen als ze vragen hebben.

Geen obstakels

Het afsluiten van contracten met klanten verloopt ook naar wens: NLgroen stelt een conceptcontract op, dat PowerQ met zijn klanten bespreekt. Als alle partijen akkoord zijn, volgt de ondertekening. Bij de samenwerking met NLgroen heeft Hulsbergen geen obstakels ondervonden. De congestie op het elektriciteitsnet speelt nauwelijks een rol bij de levering aan de zorg. ‘Als een ziekenhuis zonnepanelen plaatst, kunnen die hooguit in twee tot drie procent van de elektriciteitsbehoefte voorzien en bij zorginstellingen is dat maar tien tot twintig procent. Van leveren aan het net is in elk geval geen sprake.’

Bij de zorgorganisaties is het niet bekend dat de duurzame energie bij NLgroen vandaan komt en dat vindt Hulsbergen ook niet relevant. ‘Het gaat vooral om het maatwerk dat we als PowerQ samen met NLgroen kunnen leveren bij de inkoop van gas en elektriciteit. Als een klant zijn elektriciteit wil afnemen van een zonnepark in de buurt, dan kan dat. Uiteindelijk zijn de GvO’s maar een kleine component in het geheel.’