Duurzame energieproducenten hebben niet alleen inkomsten uit de verkoop van energie, maar ook uit de verkoop van zogeheten Garanties van Oorsprong (GvO’s). Maar dat gaat niet vanzelf. NLgroen/Megawind regelde het voor energiecoöperatie Almeerse Wind. ‘Dat is voor ons wel lucratief’, zegt secretaris Paul Kösters van die coöperatie.

Almeerse Wind is een lokale energiecoöperatie die al bijna tien jaar bestaat. De kiem voor de coöperatie werd gelegd tijdens een bewonersbijeenkomst in een nieuwe wijk van het Flevolandse Almere. Bewoners wilden vergroenen en minder afhankelijk zijn van grote energieleveranciers, maar ze wisten niet goed hoe ze dat moesten doen. Daarop werd contact gezocht met het toenmalige Nuon, dat is opgegaan in Vattenfall. Dat bedrijf wilde de molens van een bestaand windmolenpark bij Almere vervangen door grotere molens. De initiatiefnemers spraken met Vattenfall af dat de bewonerscoöperatie twee van de tien nieuwe molens kon overnemen, zodra die in bedrijf kwamen. ‘Vattenfall was gewillig, want wij zorgden voor meer lokaal draagvlak’, stelt Kösters. Voldoende lokaal draagvlak was belangrijk, want ondanks dat het ging om het vervangen van bestaande molens, procedeerden bezwaarmakers toch tot aan de Raad van State. Die gaf hen geen gelijk.

Vergunning voor vijftien jaar

Op de locatie waar de windmolens staan, zijn op termijn woningen gepland. Almeerse Wind kreeg voor de molens een vergunning van vijftien jaar. ‘In die tijd kunnen we quitte spelen’, laat Kösters weten. ‘Als de molens langer kunnen staan, gaan we winst maken. Als ze eerder weg moeten, worden we gecompenseerd.’

Het handelshuis DVEP verkoopt voor Almeerse Wind de opgewekte energie op de stroommarkt. Om klant te worden van Almeerse Wind, moet je een energiecontract afsluiten bij OM Nieuwe Energie, een overkoepelend handelshuis voor zo’n zestig lokale energiecoöperaties. Klanten die kiezen voor Almeerse Wind worden automatisch lid van de coöperatie. Zij betalen geen contributie. Samen met de ‘gewone’ leden heeft Almeerse Wind nu zo’n 450 leden.

Optimale vergoeding

Voor alle juridische, financiële en fiscale aspecten van het hele project schakelde Almeerse Wind een adviesbureau in. Voor het daadwerkelijk leveren van elektriciteit was een andere partner nodig die hen kon begeleiden. Het adviesbureau waar de coöperatie mee werkte, adviseerde om daarvoor contact op te nemen met Nick Waltmans van NLgroen/Megawind. Dat resulteerde in een nauwe samenwerking.
Waltmans adviseerde het coöperatiebestuur en de leden van de coöperatie over diverse zaken, zoals over de GvO’s, ook wel groencertificaten genoemd. GvO’s zorgen voor extra inkomsten voor duurzame energieproducenten. Zo’n producent kan voor elk megawattuur dat wordt geproduceerd één GvO ontvangen.

NLgroen begeleidt lokale producenten zoals Almeerse Wind en het handelsplatform Megawind bemiddelt tussen die producenten en afnemers van GvO’s. Megawind is een activiteit van NLgroen vanwaaruit exploitanten van windturbines worden ondersteund bij het verhandelen van hun GvO’s. Dit platform zorgt zo voor een optimale vergoeding voor de opwekkers van 100 procent duurzame Nederlandse windenergie.

Extra inkomstenbron

Voor Almeerse Wind zorgen de GvO’s voor een welkome extra inkomstenbron. ‘Dat is voor ons wel lucratief’, stelt Kösters vast. ‘Het is te veel om te laten liggen.’ NLgroen/Megawind zorgt ervoor dat Almeerse Wind een optimale opbrengst ontvangt voor de GvO’s. De coöperatie schenkt een deel aan OM Nieuwe Energie voor het aantal megawattuur dat de klanten afnemen. De overblijvende GvO’s verkoopt NLgroen/Megawind voor Almeerse Wind aan andere afnemers.

Kösters is tevreden over de samenwerking. ‘Waltmans heeft ons geadviseerd hoe we het verhandelen van de GvO’s het beste konden regelen en hij houdt het in de gaten. De service is prima. Het loopt nu geruisloos.’
Hoge stroomprijs voor goede doelen

De torenhoge stroomprijs levert Almeerse Wind veel extra inkomsten op. ‘Onze inkomsten overtreffen nu onze meest gunstige businesscase’, zegt secretaris Paul Kösters van de Almeerse coöperatie. Het bestuur wil met die extra inkomsten eerst zelf wat vet op de botten krijgen en geld reserveren voor nieuwe projecten. Maar het wil ook een deel van de extra inkomsten gebruiken om mensen met lage inkomens en hoge energiekosten te helpen. Kösters: ‘We zijn als bestuur in overleg met de gemeente over hoe wij zulke huishoudens kunnen steunen, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage te leveren aan het verduurzamen van huizen. We hebben ook onze leden gevraagd hoe we met de extra winst wat kunnen betekenen voor de gemeenschap.’

Meer over MegaWIND