NLgroen is de samenwerking aangegaan met BambooLogic met als doel CO2-vastlegging te stimuleren. Deze samenwerking betekent de volgende stap in het verhandelen van certificaten in Nederland die ontstaan bij de teelt van bamboe.

‘BambooLogic investeert in het opschalen van de teelt van bamboe, wij helpen hierbij door de carbon removal credits (koolstofverwijderingscertificaten) voor hen te verkopen’, aldus Nick Waltmans, directeur NLgroen. Het in Nijmegen gevestigde BambooLogic draagt zo bij aan de Europese klimaatdoelen en brengt de snelst groeiende hernieuwbare grondstof als landbouwgewas naar Europa. Na de eerste bamboevelden ontwikkeld te hebben in Portugal, zoeken ze nu in meerdere Europese landen naar landbouwlocaties voor de teelt van bamboe en keten-partners voor de verwerking hiervan.

Carbon credits

NLgroen is opgericht in 2015 en sinds 2021 een gezamenlijke activiteit van LTO Bedrijven en Waltmans. Het handelsplatform bemiddelt tussen opwekkers en afnemers van certificaten als GVO’s, CvO’s en carbon credits. Nick: ‘Wij koppelen opwekkers van duurzame energie en koolstofboeren aan ondernemers die hun energieverbruik willen verduurzamen. In de samenwerking met BambooLogic verhandelen wij de credits in binnen- en buitenland. Met de opbrengst kan de teelt van bamboe in Europa versneld worden’. Naast het verhandelen van carbon credits voor bamboe, heeft NLgroen ook ervaring met landbouwgewassen zoals olifantsgras.

Teeltlocaties

‘Naast het verhandelen van de carbon removal credits gaan wij BambooLogic tevens helpen om in Nederland teeltlocaties te vinden. We hebben inzicht in en contact met de Nederlandse agrarische sector en gaan samenwerken met geïnteresseerde boeren’. NLgroen verwacht door het koppelen van kopers aan de projecten van BambooLogic aan beide zijden een grote meerwaarde te kunnen leveren in het stimuleren van CO2-vastlegging door bamboeteelt.

Bamboe

Bamboe is een gewas dat zeer snel groeit en veel CO2 opneemt. Eenmaal volwassen blijft de plant 80 tot 120 jaar beschikbaar voor jaarlijkse oogst. De beschikbaarheid van lokale biomassa ontbreekt op dit moment nog in Europa. De verwerkingsindustrie voor bamboe is echter wel al aanwezig, ook in Nederland. Het gewas wordt gebruikt in meer dan 10.000 producttoepassingen van voedsel en textiel tot composiet en biobased bouwmaterialen.