Door uw GvO’s te laten verhandelen en af te spreken met de handelaar dat u de opbrengsten krijgt minus een percentage voor het onderhandelen. Stel u levert 30.000 kWh per jaar terug aan het net. Dat levert dan 30 GvO’s op. Deze kan de handelaar voor bijvoorbeeld tien euro per stuk voor u verkopen. Deze leveren dan (30×5=) 150 euro per jaar op. Daarvan gaat dan een percentage naar de handelaar (bijvoorbeeld 17,5% van 300=26,25 euro) en de rest is voor u: 123,75 euro. De GvO’s voor de energie die u zelf gebruikt kunt u niet meer verhandelen.
Bij het aanmelden van uw installatie bij CertiQ kiest u een handelaar. Deze kan dan uw GvO’s verhandelen en afhankelijk van de gemaakte afspraken krijgt u daar wel of geen vergoeding voor. Bijvoorbeeld bij Greenchoice en NieuweStroom wordt de prijs van GvO’s automatisch met u verrekend.

Voor veel energieleveranciers is de administratie van de GvO’s echter teveel rompslomp en gaan uw GvO’s gewoon op de grote hoop en leveren ze u persoonlijk dus niets op.  Als u niet aangemeld bent bij CertiQ gebeurt er niets met uw GvO’s en na een jaar vervallen ze dan automatisch. Afhankelijk van wat er in uw contract staat kunt u in zo’n geval dus beter kiezen voor Energie van Boeren als handelaar.

U kunt zich intekenen bij Energie van Boeren via ons aanmeldformulier. Daarnaast dient u bij CertiQ te melden dat wij als onderhandelaar van uw GvO’s optreden.

Deze gegevens zijn onder andere nodig:

  • Naam, adres en woonplaats enz.
  • KvK-nummer
  • Aantal installaties
  • Datum ingebruikname
  • Het vermogen van de installatie in MW
  • De naam van uw netbeheerder
  • Groen EAN-code (Deze krijgt u van uw netbeheerder)

Heeft u al een andere handelaar bij CertiQ gekozen dan kunt u hen een mail (servicedesk@certiq.nl) sturen met het verzoek om te wisselen.

Energie van Boeren vindt dat de opwekkers beloond moeten worden voor hun bijdrage aan lokale en duurzame energie. Wij verhandelen namens u de beste prijs voor uw GvO’s, waarbij een gedeelte van het bedrag gebruikt wordt voor het onderhandelen (voor LTO-leden 17,5% en niet leden 20%). Het resterende bedrag wordt jaarlijks aan u overgemaakt.

Energie van Boeren is een initiatief van LTO Ledenvoordeel en NLgroen.