Over NLgroen

NLgroen is een organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met het vermarkten van Garanties van Oorsprong (GVO’s), die afgegeven zijn in verband met door Nederlandse productie installaties gegeneerde duurzame elektriciteit (uit zon, water, wind en biomassa). NLgroen is erkend door CertiQ, en voorzien van een speciaal daarvoor verstrekt handelsaccount. De oprichter van NL Groen is Nick Waltmans.