Carbon farming pilot

olifantsgras & carbon credits

 

Schrijf je in voor vrijdag 4 februari!

NLgroen, Carbon Farmers en Miscancell slaan de handen ineen om de teelt van olifantsgras in Nederland te stimuleren. Dit unieke gewas biedt namelijk potentieel om veel CO2 uit de lucht op te slaan in bodem en biomassa en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de klimaatuitdaging. Tegelijkertijd levert deze teelt voor de land- of tuinbouwer een aanzienlijk en betrouwbaar rendement op voor lange termijn met minimale inspanning.

Wat is olifantsgras en waarvoor dient het?

Olifantsgras (Miscanthus giganteus) is een meerjarig rietachtig gewas dat groeit als kool, de energetische waarde heeft van steenkool en nauwelijks onkruidbestrijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig heeft (al kan er wel vlak na de oogst mest op worden uitgereden indien gewenst).

Olifantsgras heeft erg veel mogelijke toepassingen, gaande van minder tot meer hoogwaardig. Zo kan het simpelweg worden gebruikt als biobrandstof, maar ook bewerkt om als grondstof te dienen in o.a. papier, bioplastics en zelfs bouwmaterialen.

 

Miscancell gebruikt het onder meer reeds in de vervaardiging van klimaatvriendelijk asfalt, genaamd Grasfalt. In tegenstelling tot traditioneel asfalt wordt er een pak minder CO2 uitgestoten bij de productie van Grasfalt én slaat het daarenboven nog eens koolstof op. Zo wordt er dubbele klimaatwinst geboekt.

 

Welke voordelen heb ik als teler bij olifantsgras?

  • Olifantsgras is een meerjarige, passieve teelt die weinig onderhoud vereist. Twee jaar na de aanplant kan er voor het eerst worden geoogst en vanaf dan levert het gewas jaar na jaar met minimale inspanning een vrij constant rendement op, en dat gedurende wel 20 jaar, zelfs in wisselende weersomstandigheden.

 

  • Olifantsgras zorgt via haar wortels en gewasresten voor de opslag van zeer veel organische stof in de bodem, wat gunstig is voor o.a. bodemvruchtbaarheid en waterberging. Zeker voor minder productieve bodems is dit bijzonder interessant.
  • De teelt van olifantsgras kan aanleiding geven tot extra inkomsten in de vorm van koolstofcertificaten (carbon credits), waarover hieronder meer.

Wat houdt deze pilot in?

Miscancell heeft in totaal voor 150 ha rhizomen ter beschikking voor aanplant in april 2022. Voor elke teler die zich aanmeldt, zal zij:

  • de rhizomen aanleveren aan marktprijs;
  • de aanplant verzorgen of begeleiden;
  • informatie verstrekken over beheer en oogst en, indien gewenst, hierin begeleiden;
  • het gewas aan marktprijs afnemen vanaf april 2024.

Daarenboven zullen NLgroen en Carbon Farmers onderzoeken hoe de koolstofopslag in bodem en gras koolstofcertificaten kan opleveren, en een koper zoeken om deze certificaten af te nemen aan een voor de boer voordelige prijs. 

 

Wij zijn op zoek naar ondernemers die bereid zijn om een aantal hectare  minstens 10 jaar vast te zetten voor de teelt van olifantsgras. Vanaf die tijdsspanne wordt het financieel namelijk pas écht interessant om hiermee aan de slag te gaan. 

Inschrijven

 

"

Interesse? Schrijf je dan voor 4 februari vrijblijvend in voor deze pilot!

Via dit formulier kom je met ons in contact over de Carbon Farming Pilot olifantsgras en carbon credits. Als je je inschrijft ontvang je meer informatie over het verdienmodel en de presentaties van de infosessies.
Nieuwsbrief
Ik ben...(Vereist)

optioneel